QuickField

Et nyt tiltag i felt modelbygning

AC conduction

AC conduction modulet anvendes for analyse af elektriske felter påtrykt af vekselspændinger. Det dielektriske materiale antages at være ikke-ideelt med en lille men ikke nul elektrisk konduktivitet. Resultaterne i AC conduction er bl.a: spændinger, aktive og reaktive strømme, elektriske felter, Joule tab, kapaciteter og elektriske kræfter.

Features

  • Anisotropisk ledningsevne
  • Anisotropisk permitivitet
  • Spændings- og strømtæthedskilder
  • Dirichlet eller Neumann grænsebetingelser
  • Resultater: Spændinger, elektriske felter, konduktivitet og reaktive (forskydnings) strømtætheder, felttætheder (elektriske forskydninger), Joule tab, selv- og gensidige kapacitancer, kræfter, drejningsmomenter og elektrisk energi
  • Koblinger: effekttab kan bruges som varmekilder (Joule tab) for termisk analyse (elektrotermisk kobling). Elektriske kræfter kan bruges til stress analyse (elektrostrukturel kobling)

+ Flere eksempler...

QuickField 6.6