QuickField

Et nyt tiltag i felt modelbygning

Superledere

Skemaet nedenfor viser de QuickField pakker som kan bruges i forbindelse med design af superledere. Klik på en valgmulighed for at læse mere om hver enkel feature:

  • DC magnetics
    Magnetisk felt og flux distribution. Simulation af felt gennemtrængenhed ind i en rigtig superleder. Beregning af magnestiske kræfter og drejningsmomenter.

QuickField 6.6