QuickField

Et nyt tiltag i felt modelbygning
Sprog:
Language Global English Deutsch Espanol Francais Italiano Danmark Ceske Chinese no-Pyccku

>> >>

Superledere

Skemaet nedenfor viser de QuickField pakker som kan bruges i forbindelse med design af superledere. Klik på en valgmulighed for at læse mere om hver enkel feature:

  • DC magnetics
    Magnetisk felt og flux distribution. Simulation af felt gennemtrængenhed ind i en rigtig superleder. Beregning af magnestiske kræfter og drejningsmomenter.

See examples of superconducting systems modeling: Levitation effect,
High temperature superconductor.

Webinars: QuickField analysis for Superconductors.

QuickField 6.3 SP2