QuickField

Et nyt tiltag i felt modelbygning
Sprog:
Language Global English Deutsch Espanol Francais Italiano Danmark Ceske Chinese no-Pyccku

>> >>

Elektron-ion optik

Skemaet nedenfor viser de QuickField pakker som kan bruges i forbindelse med design af Elektron-ion optik. Klik på en valgmulighed for at læse mere om hver enkel feature:

See examples of electron-ion optic device modeling: cylindrical deflector,
electric field near the corner of two intersecting conducting planes.

QuickField 6.3 SP2